Bruk mindre tid på IT-risikostyring og få en mer nøyaktig oversikt over de reelle risikoene din organisasjon står overfor. Håndter risikoer i overensstemmelse med internasjonale standarder.

Med Secure ISMS Risk trenger dere ikke sende komplekse regneark frem og tilbake for å risikovurdere. På kort tid får dere en nøyaktig oversikt over hvilke risikoer som er viktige for virksomheten deres. Dere kan på en enkel måte utføre tilbakevendende håndtering av risikoer med risikoaksept, -reduksjon, -deling eller -unngåelse.

Secure ISMS Risk gir dere funksjoner som f.eks. en global trusselkatalog som gir dere mulighet til å sortere etter relevansen og frekvensen til trusler mot deres virksomhet.

Hovedfunksjoner

  • Strukturert trusselkatalog
  • Konsekvensvurderinger for forretningen
  • Sårbarhetsvurderinger
  • Risikohåndtering
  • Fleksible rapporter som kombinerer statiske og dynamiske data
  • API gir mulighet til datautveksling og aktiv synkronisering
  • Basert på ISO 27001, ISO 27005, og NIST SP-800-39
  • Del av Secure ISMS-pakken