Veiledninger og whitepapers:

 

IT-risikostyring med ISO 27005

Risikostyring med ISO 27005

Denne veiledningen beskriver metoden Neupart anbefaler organisasjoner å følge. Lær blant annet å gjennomføre risikovurdering og risikohåndtering.

Hent veiledningen

SoA - Statement of Applicability - ISO 27001

How to develop a Statement of Applicability acc. to ISO 27001

The SoA forms the main link between your risk assessment and the information security you have implemented.

Download here

ISMS performance-måling med KPI'er | ISO 27001

Måling av informasjons-sikkerhet med metrikker

Sørg for at informasjonssikkerheten er effektiv og utvikler seg i riktig retning.

Hent veiledningen

Personvernforordning - GDPR

Implementering av personvernforordningen

Bruk denne veiledningen for å gjøre en korrekt, kontrollerbar og effektiv gjennomføring.

Hent veiledningen

Brudd på personopplysningssikkerheten - Handlingsplan - GDPR

Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten

Ta kontroll med de formelle kravene til håndtering av brudd. Få veiledning til utarbeidelse av en handlingssplan.

Hent veiledningen

Information security adds value!

Information security adds value!

Organisations implementing effective information security measures typically enjoy a series of advantages.

Download here