Veiledning til implementering av EUs Personvernforordningen

Veiledning for å ta i brug EUs Personvernforordningen - GDPR

Med denne GDPR veiledning blir du i stand til å foreta en korrekt, dokumentbar og ressurseffektiv oppfølging av EU personvernforordning.

I dokumentet får du

  • Oversikt over de viktigste nye initiativene
  • Sammenlignin med den eksisterende personvernloven
  • Gjennomgang av en syvtrinns implementeringsmodell for etterlevelse av personopplysningskravene