Sikkerhet er et mål i konstant bevegelse med stadige endringer i organisasjonen, bruk av ny teknologi og innføring av nye
lover og direktiver. I takt med dette skal vi sørge for at regler og etterlevelse revurderes og endres i takt med omverdenen.

På seminaret viser vi blant annet, hvordan du ved hjelp av et årshjul holder liv i virksomhetens informasjonssikkerhet og
sikrer at du har de rette ressurser og prosesser på plass.

Påmelding er gratis, men det er begrenset med plasser så ikke vent for lenge med å melde deg på!