NO-isms

Hvis du må følge standarder eller god praksis for informasjonssikkerhet, gir Secure ISMS deg bedre effektivitet og mulighet for enklere å vurdere hvor mye sikkerhet din bedrift trenger.

Du behøver ikke lenger kompliserte regneark for risikovurdering, og du kan droppe de tykke sikkerhetshåndbøkene. Secure ISMS gir deg en rekke snarveier til ISO 27001 og PCI compliance, du får fullstendig orden på regelmessige sikkerhetsoppgaver.

Secure ISMS støtter alle vanlige IT-sikkerhetsstandarder og leveres med innholdsmaler som sparer tid når du jobber med IT-sikkerhet.

Secure ISMS fås som en tjeneste og som programvare til installasjonen du har.

Få tilgang til demo her

Viktige funksjoner:

 • ISO 27001 Information Security Management System (ISMS)
 • IT-sikkerhetshåndbok - "policy management"
 • Risikovurdering og risikohåndtering i henhold til ISO 27005
 • Beredskapsplanlegging
 • Enkelt å etterleve sikkerhetskrav og anerkjente standarder, f.eks. ISO 27001 og ISO 27002,
  PCI DSS og EUs personvernforordning
 • Orden på sikkerhetsoppgavene 
 • Tidsbesparende maler
 • Analyser av skyleverandør
 • Smartupgrade gir enkel tilgang til nye funksjoner innhold
 • MS Active Directory-støtte med brukere og grupper

Prøv styringssystem for informasjonssikkerhet gratis i 30 dager!

Neuparts verktøy Secure ISMS og Secure GDPR gir systemstøtte til arbeidet med årshjul og den kontinuerlige overholdelsen av GDPR, sikkerhetsstandarder og selskapets egne retningslinjer.

Få tilgang til demo her ›

Eller kontakt oss ›