Få orden på bedriftens etterlevelse av EUs personvernforordning. Gjør prosesser, kommunikasjon og vedlikehold av compliance-programmet ditt enklere for alle som skal utarbeide, godkjenne eller kun kjenne til innholdet i compliance-programmet.

neupartOne GDPR hjelper deg med å sikre at virksomheten din overholder Personvernforordningen. Kravene i forordningen er integrert i GDPR kravbiblioteket, slikt at du raskt kan utføre en innledende GAP-analyse og få svar på hvor organisasjonen har de største hullene og derfor må sette inn først. Verktøyet hjelper deg også med å kartlegge personopplysninger i organisasjonen din, så vel som å håndtere databrudd.

neupartOne GDPR har et dashboard som gjør det lettere å få oversikt og oppnå kontinuerlig samsvar. Med de innebygde awareness-quizzer og opplæringsvdieoene kan du presentere ansatte til de nåværende reglene, få status på den enkelte medarbeiderens kunnskap, samt den overordnede organisasjonens bevissthetsnivå. Maler og innhold som Leverandør Evalueringsplan gjør deg raskere, side du ikke behøver starte med et tomt stykke papir. 

Hovedunksjoner i neupartOne GDPR:

Vi har tilføyd en rekke nye funksjoner til neupartOne som gjør det enklere å overholde den nye personvernforordningen, blant annet:

  • Store mengder innhold og maler, slik at du ikke starter med blanke ark
  • Registrering av behandlingsaktiviteter, som gir bedre oversikt over persondataene i bedriften
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • Håndtering av databrudd melding (Data Breach Notifications)
  • DPO Dashboard, som gir oversikt over viktige områder av bedriftens etterlevelse
  • Gap-analyser, så du kan holde orden på status og etterlevelse
  • Awareness-quizzer og film om persondatabeskyttelse for opplæring av medarbeidere

Mer om databeskyttelse 

GDPR Veiledning: Implementering av Personvernforordningen

GDPR Veiledning: Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten i tre faser

Prøv styringssystem for informasjonssikkerhet gratis i 30 dager!

Neuparts ISMS gir systemstøtte til arbeidet med årshjul og den kontinuerlige overholdelsen av GDPR, sikkerhetsstandarder og selskapets egne retningslinjer.

Få tilgang til demo her