Not rendering correctly? View this email as a web page here.

Hej 

Hjelp til selvhjelp. Slik kan Neuparts oppfordring til IT-ledere i både private og offentlige selskaper best beskrives. Vi har utviklet et internt spørreskjema som IT-ledere kan bruke i forberedelsene til GDPR. Få de 5 viktigste spørsmålene og mer i vårt nyeste blogginnlegg.

Vennlig hilsen,
Øystein Paulsen
Sales Manager, Neupart

Kjære it-sjef: GDPR er ikke ditt ansvar, men din oppgave

GDPR er et godt eksempel på hvor viktig det er å definere en oppgave før man begynner å løse den.

EU Personvernforordningen handler i sin essens om at virksomheter må beskytte sine persondata. Men for å komme fram til et svar på hvordan en virksomhet skal beskytte persondata, er man nødt til å vite hvorfor virksomheten sitter inne med nettopp disse persondataene. Årsaken må med andre ord klarlegges forut for håndteringen.

Nettopp nå havner GDPR-oppgaven ofte på it-sjefens bord, og skaper forståelig nok frustrasjon. For man kan ikke forlange at en it-sjef skal kunne svare på hvorfor virksomheten samler inn, oppbevarer og eventuelt deler visse persondata. En it-sjef kan forventes å svare på hvordan man systemunderstøtter håndteringen av visse persondata, og om disse dataene er forsvarlig sikret.

Så hvordan definerer man GDPR-ansvaret og -oppgaven? Det kan sikkerhetsspesialistene i Neupart hjelpe med å svare på.

“GDPR skal defineres som et ledelsesansvar. Entydig. Det er ledelsens ansvar å... Les hele artiklen her

 

Vil du vite mer om våre produkter eller ha en lille prat om hvordan GDPR vil påvirke din bedrift, så ta kontakt her!