Compliance på 1-2-3!

√  Planer, maler og policyer for ISO 27001+2 og GDPR
√  Risikovurderinger basert på ferdig oppsatt trusselkatalog  
√  Dashboard med automatisk måling av compliance-nivå