<img alt="" src="https://secure.pass8heal.com/222178.png" style="display:none;">
Sikkert nok? Blogg om informasjonssikkerhet

GDPR: Hvis du gjør som de fleste, lager du flere protokoller over behandlingsaktiviteter enn du behøver

[fa icon="calendar'] 17. mai 2018 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR, protokoller over behandlingsaktiviteter

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Med en blanding av iver etter å gjøre det riktig og frykt for å gjøre noe galt, utarbeider mange virksomheter langt flere protokoller over behandlingsaktiviteter enn de trenger. Her beskriver en Neupart-ekspert hvordan man kan gruppere behandlingsaktivitetene og dermed spare mye (bortkastet) arbeid.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Sikkert nok?

Neupart blogg er gode råd og kunnskap om effektiv IT-sikkerhet, IT-sikkerhetsstrategier, risikostyring, etterlevelse av standarder og andre krav, beredskapsplanlegging, ISO2700x, EU personvern, PCI DSS, etc.

Populære innlegg