Sikkert nok? Blogg om informasjonssikkerhet

Secure ISMS version 6.0

[fa icon="calendar'] 28. februar 2020 / av Jakob Holm Hansen under ISO 27001, informasjonssikkerhet

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Learn about some of the news in Secure ISMS version 6.0 

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Sikkert nok?

Neupart blogg er gode råd og kunnskap om effektiv IT-sikkerhet, IT-sikkerhetsstrategier, risikostyring, etterlevelse av standarder og andre krav, beredskapsplanlegging, ISO2700x, EU personvern, PCI DSS, etc.

Populære innlegg