<img alt="" src="https://secure.pass8heal.com/222178.png" style="display:none;">
Sikkert nok? Blogg om informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet krever ledelsens støtte – slik får du den

[fa icon="calendar'] 27. juni 2019 / av Jakob Holm Hansen under årshjul, compliance-program, informasjonssikkerhet

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Det har etterhvert blitt et etablert faktum at man ganske aktivt må få med ledelsen på nye forretningsinitiativ. Dette gjelder også for informasjonssikkerhet. Støtte fra beslutningstakerne er helt avgjørende for utvikling og drift av eksempelvis et compliance-program. Men hvordan går man frem for å få den støtten? Neuparts CEO kommer her med fem konkrete råd til deg som er ansvarlig for informasjonssikkerheten.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Nytt planleggingsverktøy gir sikkerhetsansvarlige en automatisert plan

[fa icon="calendar'] 20. mai 2019 / av Jakob Holm Hansen under årshjul, compliance-program, informasjonssikkerhet

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Det pleier å være mange ukjente faktorer når ansvarlige for informasjonssikkerhet skal implementere og vedlikeholde en sikkerhetsstandard. Slik er det ikke lenger. Et nytt planleggingsverktøy fra Neupart, neupartOne, legger en oversiktlig plan for compliance-arbeidet og legger automatisk oppgavene inn i et samlet årshjul.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

5 gode råd til eneansvarlige for informasjonssikkerhet

[fa icon="calendar'] 6. mars 2019 / av Jakob Holm Hansen under årshjul, compliance-program, informasjonssikkerhet

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Hjemme alene. Denne følelsen kan eneansvarlige for informasjonssikkerhet gjerne få når de blir møtt med økende krav til compliance-programmet, uten at de får tildelt ekstra ressurser til å utføre oppgavene. Her er 5 gode råd som øker effektiviteten og fremmer ledelsens forståelse for informasjonssikkerheten.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Sikkert nok?

Neupart blogg er gode råd og kunnskap om effektiv IT-sikkerhet, IT-sikkerhetsstrategier, risikostyring, etterlevelse av standarder og andre krav, beredskapsplanlegging, ISO2700x, EU personvern, PCI DSS, etc.

Populære innlegg