Sikkert nok? Blogg om informasjonssikkerhet

GDPR: Du passerte testen – hva nå?

[fa icon="calendar'] 20. februar 2018 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Se for deg dette: Det er slutten av mai, og du har klart å oppfylle kriteriene for EUs personvernforordning – du har oppnådd samsvar med GDPR. Men hvordan sørger du for samsvaret i tiden som kommer?

GDPR-implementeringen var utvilsomt et stort og krevende prosjekt. Det burde også ha blitt tildelt ekstra ressurser, ettersom alle innså at dette var viktig å få på stell. Men nå som deadline er passert og målsettingene er møtt, så går dine kollegaer tilbake til sine vante arbeidsoppgaver. Så hvordan sikrer fortsatt GDPR-samsvar, med halvparten av innsatsen og kanskje halvparten av ressursene?

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Skal, skal ikke? – Veiledning og gode råd til utarbeidelse av en DPIA

[fa icon="calendar'] 20. desember 2017 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

For noen selskaper er utarbeidelsen av en DPIA høyt listen over GDPR-oppgaver som må vurderes. Men for mange kan en DPIA godt vente – eller i det minste forenkles, så den ikke krever for mye ressurser. Neuparts CEO forteller når og hvordan det må gjøres en konsekvensanalyse av virksomhetens databehandlingsoppgaver.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

GDPR: Gjør det enkelt å gjøre det riktig

[fa icon="calendar'] 21. november 2017 / av Jakob Holm Hansen

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Det er ikke i et dokument, men i daglig praksis at bedriftens sikkerhetspolicy må bestå testen. Her kommer en Neupart-spesialist med gode råd for å skape bevissthet om GDPR og få deres medarbeidere til å etterleve de nye kravene. 

Lovteksten til GDPR sier at det er nødvendig å utdanne sine ansatte i å sikre personopplysninger. Men det står ikke noe om hvordan man skal trene sine ansatte i  sikre disse personopplysningene.

- Den delen er åpen for tolkning, så her må man være litt kreativ, sier Lone Forland, produktspesialist i Neupart,

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Kjære it-sjef: GDPR er ikke ditt ansvar, men din oppgave

[fa icon="calendar'] 18. oktober 2017 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

GDPR er et godt eksempel på hvor viktig det er å definere en oppgave før man begynner å løse den.

EU Personvernforordningen handler i sin essens om at virksomheter må beskytte sine persondata. Men for å komme fram til et svar på hvordan en virksomhet skal beskytte persondata, er man nødt til å vite hvorfor virksomheten sitter inne med nettopp disse persondataene. Årsaken må med andre ord klarlegges forut for håndteringen.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

GDPR Samsvar: Du skal ikke bygge nytt – du skal bygge ut

[fa icon="calendar'] 12. september 2017 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Selv om personvernforordningen venter like rundt hjørnet, er det både fornuftig og økonomisk å fortsette vedlikeholdet av virksomhetens tradisjonelle informasjonssikkerhet. For GDPR både kan og bør komme som et tillegg til virksomhetens eksisterende sikkerhetsarbeid.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

GDPR: Du trenger ikke lage en dataflytanalyse – en oversikt over behandlingsaktivitetene dine er nok

[fa icon="calendar'] 10. juli 2017 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 1 kommentar

Er du i full gang med GDPR-forberedelsene dere skal gjøre, men henger fast i utarbeidelsen av dataflytanalysen? Les da videre her. Du trenger nemlig ikke gjøre mer enn det som er nødvendig. Og en dataflytanalyse er ikke nødvendig.

Det er ikke noen som helt vet hvordan ryktet har oppstått, men på et tidspunkt var det en utbredt oppfatning i profesjonelle kretser at det skulle utarbeides såkalte dataflytanalyser som en del av GDPR-forberedelsen.

Det har formentlig startet som en overfortolkning av lovteksten, og så har denne oppfatningen bare blitt hengende. Men faktum er at EUs personvernforordning ikke krever at det skal utarbeides en dataflytanalyse. Det står der at man skal lage en oversikt over behandlingsaktiviteter, og det er noe annet.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Personvernforordningen: Disse tre rådene sparer deg for tid, penger og bekymringer

[fa icon="calendar'] 22. juni 2017 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Om et knapt år trer EUs personvernforordning i kraft. Du har god tid – vel å merke hvis du bruker den riktig. Her er tre gode råd som hjelper deg med å prioritere innsatsen og komme i mål innen fristen 25. mai 2018.

Personvernforordningen går ut på at alle som håndterer persondata, skal venne seg til å gjøre det riktige. Men når det kommer til etterlevelse, går forordningen i høy grad ut på å venne seg til å gjøre det nødvendige. Ikke mer, ikke mindre.

I Neupart har vi identifisert tre områder som kan spare deg tid, penger og bekymringer:

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Kontinuerlig samsvar med GDPR

[fa icon="calendar'] 25. april 2017 / av Jakob Holm Hansen under compliance, eu gdpr, personvernforordningen

[fa icon="comment"] 1 kommentar

Det gjelder å bestige dette samsvarsfjellet, gang på gang.

Vi har hatt GDPR i ett år nå, og alle har (fortsatt) panikk. Det å begynne å handle i samsvar og fortsette
å gjøre det, er to svært forskjellige ting. I denne bloggposten, vil jeg peke på forskjellen mellom de to, samt hvordan utfordringene underveis kan håndteres.

I nesten ett år har vi alle hørt at EUs personvernforordning (GDPR) er her, og at vi må leve opp til en rekke nye krav. Skremselspropagandaen har også fortalt oss om de enorme bøtene vi kommer til å få, samt hvor langt unna vi alle er fra å handle i samsvar med regelverket.

Det har vært mye snakk om hvilke krav vi kommer til å møte, men ikke så mye snakk om hvordan man faktisk gjennomfører planer om iverksetting. I tillegg har mye av snakket vært basert på tolkninger av forordningen og - i mange tilfeller - en ubegrunnet over-implementering av forordningen.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Personvernombud - trenger vi dem?

[fa icon="calendar'] 13. mars 2017 / av Jakob Holm Hansen under eu gdpr, DPO, personvernforordningen

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Personvernombud. Dette er et tema som alle ser ut til å tenke på nå som vi aktivt begynner å forberede implementeringen av GDPR, men har vi egentlig bruk for dem?

Alle som jobber med forvaltning av informasjonssikkerhet er på dette stadiet godt kjent med EUs personvernforordning, som er på vei. Det er vel egentlig sannsynlig at selv de som ikke jobber med informasjonssikkerhet, også har hørt om den - når man ser den dekningen den har fått. Det er ikke så rart i grunnen, siden den nye forordningen kommer til  å bli den største personvernforordningen noensinne. Selv om den blir fastsatt av Den europeiske union, vil den ha konsekvenser for selskaper over hele verden. Grunnen til det er at de 28 medlemslandene i EU ikke bare representerer verdens største økonomi samlet, men er også handelspartner for 80 land. Det betyr faktisk at alle land som håndterer persondata fra borgere innen Den europeiske union må handle i samsvar med GDPR.

 

Last ned vår 7-trinns veiledning til implementering af Personvernforordningen

 

Like etter at nyheten om GDPR kom ut, begynte det å dukke opp en annen forkortelse overalt: DPO (Data Protection Officer). En personvernombudlig er selvfølgelig ikke en ny rolle som sådan, men med plutselig fokus på den juridiske siden av personvern, er det helt naturlig at vi begynner å fokusere mer på den personvernombuds rolle. Det første anslaget fra International Association of Privacy Professionals tilsa at den nye GDPR ville kreve 28 000 personvernombud i Europa og USA. De har nå økt antallet til 75 000 nye stillinger for personvernombud over hele verden. 75 000 er mange stillinger å besette, og dette reiser følgende spørsmål:Hvem kommer til å trenge en personvernansvarlig?

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Personvernbeskyttelse - hvor vanskelig kan det være?

[fa icon="calendar'] 8. desember 2016 / av Lars Neupart under Compliance and task management, eu persondataforordning, eu general data protection regulation, eu gdpr

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Når får vi nok? Det kan virke som om vi rammes av en uendelig strøm av tilbud innen GDPR (General Data Protection Regulation). Det finnes kurs og sertifiseringer, og svært mange advokater og konsulentselskaper tilbyr en rekke ulike tjenester som ofte fremstilles som nødvendige for at vi (bedriftene) ikke skal rammes av gigantbøter så snart vi når mai 2018.

Selvfølgelig er det viktig med en ordentlig beskyttelse av persondata, og for enhver bedrift er det også nødvendig å følge lover og regler, så det kan godt være at en del av disse tilbudene er berettigede. Men hvor vanskelig kan det egentlig være å følge EUs nye GDPR-krav?

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Sikkert nok?

Neupart blogg er gode råd og kunnskap om effektiv IT-sikkerhet, IT-sikkerhetsstrategier, risikostyring, etterlevelse av standarder og andre krav, beredskapsplanlegging, ISO2700x, EU personvern, PCI DSS, etc.

Populære innlegg