Vejledning til implementering af EU's Databeskyttelsesforordning

Vejledning til implementering af Databeskyttelsesforordningen - GDPR

Med dette white paper bliver du klædt på til at foretage en korrekt, dokumenterbar og ressourceeffektiv implementering af Databeskyttelsesforordningen. 

I white paperet får du

  • Overblik over de væsentligste nye initiativer
  • Sammenligning med eksisterende danske Persondatalov
  • Gennemgang af 7-trins implementeringsmodel til efterlevelse af persondatakravene