Få styr på din virksomheds efterlevelse af EU's Databeskyttelsesforordning. Gør proces, kommunikation og vedligeholdelse af dit compliance-program enklere for alle, der skal udarbejde, godkende eller blot kende til indholdet i compliance-programmet.

neupartOnes GDPR-modul hjælper dig med at sikre, at din virksomhed overholder Databeskyttelsesforordningen. Kravene fra forordningen er integreret i kravbiblioteket i neupartOne, så du kan derfor hurtigt udføre en indledende GAP-analyse og få svar på, hvor organisationen har de største huller og derfor skal sætte ind først. Værktøjet hjælper dig også til en mere effektiv kortlægning af persondata i organisationen samt håndtering af databrud.

neupartOne GDPR har et dashboard, som gør det enklere at få et overblik og opnå kontinuerlig compliance med GDPR. Med de indbyggede awareness quizzer og træningsvideoer kan du dels præsentere medarbejderne for de gældende regler, dels få en status på den enkelte medarbejders viden samt den samlede organisations awareness-niveau. Skabeloner og indhold som f.eks. leverandørvurderingsskema gør, at du er hurtigere i gang, da du ikke skal starte med et blankt stykke papir.

Væsentlige hovedfunktioner

neupartOne ISMS indeholder en masse, som gør det nemmere at overholde Databeskyttelsesforordningen, blandt andet:

  • Masser af indhold og skabeloner, så I ikke starter med et blankt stykke papir
  • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA) og Transfer Impact Assessment (TIA), der begge næsten laver sig selv
  • Håndtering af Data Breach Notifications
  • Et Data Protection Officer (DPO) dashboard, der giver overblik over nøgleområder i jeres efterlevelse
  • Gap-analyser, så I kan holde styr på status og efterlevelsen
  • Awareness quizzer og film om persondatabeskyttelse til uddannelse af medarbejdere
  • Nem adgang til vores GDPR rådgivere

 

Yderligere om databeskyttelse 

Se listen med vores webinarer her

Vejledning: Implementering af EU's Databeskyttelsesforordning

Vejledning: GDPR - håndtering af brud på persondatasikkerhed i tre faser

 

New call-to-action