Hvor tæt på eller hvor langt fra er I på efterlevelse af ISO 27001/2, EU Persondataforordningen eller PCI DSS? Hvor modne er jeres leverandører? Brug mindre tid på at indsamle data om jeres sikkerhed.

Compliance modulet i vores ISMS hjælper jer med at holde styr på forskellige personers besvarelse af compliance-spørgsmål. I kan lave jeres egne spørgskemaer og jeres egne svarskalaer. Eller I kan bruge de medfølgende spørgeskemaer for ISO 27002 og PCI DSS. Når du skal fremlægge status, trækker du blot en rapport ud, hvor både overblikstabeller og detaljerede besvarelser fremgår.

Væsentligste funktioner

  • Spørgeskemaer til compliance-analyser af PCI DSS og ISO 2700x
  • Lav din sikkerhedspolitik om til et spørgeskema
  • Sikkerhedsanalyse af cloud-leverandører
  • Automatiske rapporter med overblik og detaljer
  • Fleksible spørgeskemaer og svar-skalaer med farvekoder
  • Brugere kan administreres fra MS Active Directory
  • Holder styr på flere brugeres svar på samme spørgsmål

 

New call-to-action