• Skal I helt eller delvist efterleve almindelig god skik og standarder for informationssikkerhed og "IT governance", fx ISO2700x, PCI DSS?
  • Er det tidskrævende at efterleve standarder samt udarbejde og ajourføre it-sikkerhedspolitik, it-beredskabsplaner, risikovurderinger og awareness-kampagner?
  • Er det vanskeligt at bruge Office-pakker til at strukturere og følge op på it-sikkerhedsarbejdet? 

Løsninger:

Neupart leverer informationssikkerhed til private og offentlige virksomheder.

ISO2700x og ISO 22301 til virksomheder

Kommune

Stat

Mindre virksomheder


Neupart-løsningerne giver effektiv efterlevelse af it-sikkerhedskrav og fleksibel it-sikkerhedsledelse. Sikkerhedskrav kan være virksomhedens egne krav eller omverdenens krav og er typisk relateret til:

- lovgivning (fx EU forordning om persondata, markedsføring (ophavsret), bogføring)
- standarder (fx ISO27001, PCI DSS), kontraktlige forpligtelser (fx krav fra kunder eller samarbejdspartnere) samt
- almindelig god skik (fx ISO27002, anbefalinger fra myndigheder eller branche-organisationer).

 

Neupart leverer forskellige løsninger med produktlinien Secure ISMS og konsulentydelser

Alle løsninger kan tilpasses og kombineres med forskellige standardmoduler, forskelligt indhold og med konsulentpakker efter behov.