Blog om informationssikkerhed, GDPR og compliance

Hvad betyder NIS2 for dig som CISO?

[fa icon="calendar'] 15. juni 2023 / af Neupart under ISO 27001, NIS, NIS2, ISO 27002, CISO

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

NIS2 kommer til at have praktisk betydning for dig som informationssikkerhedsansvarlig, da direktivets krav er direkte rettet imod administrationen af informationssikkerhed.

Mangler du noget fortsat information om NIS2, så klik her og få styr på det grundlæggende.

Læs videre [fa icon="long-arrow-right"]

Sikker Nok?

Neuparts blog er gode råd og viden om effektiv it-sikkerhedsledelse, it-sikkerhedsstrategier, risikostyring, efterlevelse af standarder og andre krav, beredskabsplanlægning, ISO2700x, EU persondatakrav, PCI DSS etc.

Populære indlæg