Sikker nok? Blog om informationssikkerhed

Nets-sagen - kan vi overhovedet undgå lignende sager?

[fa icon="calendar"] 21. maj 2014 / af Gaffri Johnson


Det er typisk eksempler i udlandet vi hører om, når snakken falder på datalækager og misbrug af 
følsomme data. I Danmark har vi ikke set mange større sager - det har oftest været mindre lækagesager og de fleste har omhandlet personer i det politiske liv.

 

brokenlink850x425.png

 

Risikomæssigt vil det derfor være nærliggende at tro, at det ikke er disse typer af trusler, danske virksomheder  skal bruge kræfter på at imødekomme. Men spørgsmålet er, om den menneskelige faktor ikke altid vil være det svageste led i forhold til de tiltag virksomheder gør for at indføre den rette mængde informationssikkerhed.

“Medarbejdere vil i et vist omfang altid være jokeren og derfor også en oplagt  angrebsvektor”

Det er min påstand, at det er nemmere at regulere informationssikkerheden med tekniske og procesmæssige tiltag end at kontrollere medarbejdere. Det er faktorer såsom manglende viden og motivation - hvad enten det er politiske, økonomiske eller andre motiver, der driver medarbejdere, bevidst eller ubevidst. Medarbejdere vil derfor i et vist omfang altid være jokeren. Og derfor også en oplagt angrebsvektor for dem der ønsker at få fat på data uanset om det er den kulørte presse, konkurrenter, eller folk der ønsker at foretage industrispionage, politisk motiverede handlinger såsom APT-hændelser (Advanced Persistent Threats*), økonomisk kriminalitet eller terrorvirksomhed.

I kraft af at vi bliver bedre og bedre til at beskytte os med softwareunderstøttede løsninger, og flere virksomheder læner sig op af diverse sikkerhedsstandarder eller bliver certificeret, vil den menneskelige faktor blive et mere interessant mål eller potentiel angrebsvektor.

“Se og Hør udnytter akilleshælen og den sværest kontrollerbare faktor i informationssikkerhed, nemlig medarbejderen”

 

Afdækningen af de aktuelle hændelser hos Nets og IBM viser, at rejseselskaber og hospitalsvæsenet også er involveret i datalækager. Se og Hør er bl.a. blevet tippet flere gange om kendte menneskers rejsevaner og hospitalsbesøg. Se og Hør udnytter akilleshælen og den sværest kontrollerbare faktor i informationssikkerhed, nemlig medarbejderen.


Hvis Se og Hør har mulighed for at få fat i disse oplysninger, hvad holder så kriminelle fra at benytte tilsvarende metoder til økonomisk kriminalitet eller industrispionage? Jeg tror, at virksomheder må erkende, at det ikke er muligt at forhindre lignende sager i at opstå. Det er en del af de risici man må acceptere. Hvis man vil forsøge at lukke helt ned for muligheden for datalækage, vil det næsten gøre det umuligt at drive forretning.  

“En balanceret og pragmatisk tilgang er mest effektiv”

Det vil derfor altid være en balanceret og pragmatisk tilgang, der er mest effektiv. Virksomheder må derfor altid acceptere en rest-risiko, forstå implikationerne ved denne rest-risiko og planlægge derefter. 

Det vil nok undre mange, at virksomheder som Nets og IBM, der i høj grad er med til at formidle og administrere den digitale kritiske infrastruktur, ikke i højere grad selv har formået at skabe tillid omkring deres sikkerhed. Og mange vil ligeledes undre sig over at sikkerhedsrevisioner - omfattende revisorerklæringer og PCI DSS audits, ikke har formået at afdække den dårlige arbejdskultur og de smuthuller, der blev benyttet.

 

Sådan mindskes risiciene og konsekvenserne, hvis uheldet skulle være ude

 

Baseret på den tilgængelige viden - med forbehold da vi ikke kender de præcise omstændigheder, følger her vores bud på processer, der kan være med til at mindske risiciene for datalækage.

a)  Uheldig medarbejderadfærd

Ifølge flere kilder var det ikke unormalt, at medarbejdere lavede opslag i kreditkorttransaktioner for at følge med i ægtefællers eller kæresters transaktioner. Dette vidner om en uhensigtsmæssig arbejdskultur.

 • Informationssikkerhedsfunktionen og ledelsen har et ansvar for at specificere adfærdsregler og normer samt at forankre disse. De bør også have tilstrækkelig indsigt i virksomhedens arbejdskultur til, at de kan fange uhensigtsmæssig adfærd inden det bliver et problem.

b)  Rolle og rettighedsstyring

Hvis ikke adgange til systemer er veldefiner et, risikerer en virksomhed at medarbejdere har adgang til systemer og data, de ikke bør have adgang til.

 • Roller og rettigheder bør forankres i forhold til de opgaver de enkelte medarbejdere udfører. Princippet ”on a need-to-know basis” bør gennemsyre adgangsprocesserne til alle de kritiske systemer. 
 • Profiler skal altid være personhenførbare. 
 • Principper for funktionsadskillelse skal være beskrevet og implementeret for alle kritiske systemer. 
 • Virksomheden skal have et overblik over alle kritiske systemer, hvor data befinder sig (i transit, lagret og behandlet). 

c)  Håndtering af medarbejdere med udvidet rettigheder

Nets-hændelsen viser med al tydelighed, at processerne omkring administratoradgange ikke har været helt på plads. Det er essentielt at disse roller er lagdelte og opfylder nogle basale sikkerhedskrav:

 

 • Profiler med udvidede rettigheder har alt for ofte for mange rettigheder på tværs af alle systemer. ”On a need-to-know princippet” bør også omfatte profiler med udvidede rettigheder, fx. administratorroller og tilsvarende. Rettighederne bør tilpasses de specifikke administrative opgaver, de udfører.
 • Alle administratorer skal være underlagt logning af deres egne handlinger på kritiske systemer.
 • Administratorer skal fx. ikke kunne oprette, ændre eller slette andre privilegerede brugere. Det bør håndteres som en del af IAM-processen og af særskilte funktioner i virksomheden. Igen bør princippet om funktionsadskillelse gælde.
 • Profiler med udvidede rettigheder må ikke have adgang til at kunne ændre logindstillinger for system- og brugeraktivitet. Rettigheder til disse funktioner bør håndteres af en særskilt profil.

d)  Hændelsesstyring og it-beredskabet 

Mangelfulde processer for hændelsesstyring og it-beredskabet kan være afgørende for at minimere skader forbundet med sikkerhedshændelser. En effektiv og struktureret proces for hændelsesstyring er også med til at øge sandsynligheden for et vellykket efterforskningsarbejde i kølvandet på en sikkerhedshændelse.

 • Der skal være etableret en hændelsesstyringsproces der bl.a. indeholder konkrete beskrivelser og procedurer for eskaleringen frem til en evt. aktivering af beredskabsplanen.
 • En virksomhed der håndterer personfølsomme oplysninger skal desuden have indarbejdet hensyn til disse i deres hændelsesstyringsprocesser og beredskabet. Der skal desuden foreligge en klar og præcis kommunikationsstrategi. 
 • Beredskabsplanen skal være med til at sikre en hurtig genoprettelse af ydelser, men også tilliden til virksomheden. Der har været flere hændelser i 2014 med bl.a. Nets og Rejsekort, hvor kommunikationsdelen af deres beredskab ikke har været skarp nok, hvilket har resulteret i en generel mistro til deres evne til at drive virksomhed. Ineffektiv hændelsesstyring og beredskab risikerer at skabe et troværdighedsproblem og vil få virksomheder til at fremstå uprofessionelle.

e)  Ekstern it-sikkerhedsrevision

Både Nets og IBM får gennemført en it-revision og IBM får udarbejdet en ISAE 3402** omhandlende Nets driftsforhold. Desuden bliver begge virksomheder udsat for en PCI DSS audit. Alligevel har ingen af disse formået at identificere væsentlige sårbarheder eller mangler. Det viser sig desuden, at Finanstilsynet ikke har tjekket Nets i fire år. I forhold til den vigtige rolle de har for samfundet kan det måske undre, at der ikke har været mere fokus på ekstern kontrol af informationssikkerheden.

Hvor meget værdi kan vi overhovedet tillægge en revisionserklæring og har den nok pondus? Hvis den ikke formår at identificere væsentlige svagheder eller dens observationer ikke bliver synliggjort i tilstrækkelig grad, hvor meget tillid kan vi så have til disse? For mange virksomheder og kunder har fejlagtigt sat lighedstegn mellem it-revision/outsourcing-erklæringer og informationssikkerhed, hvilket er en misforståelse. Deres formål har fra starten været at understøtte den finansielle revision og ikke haft fokus på holistisk informationssikkerhed.

 • Den eksterne sikkerhedsrevision bør i højere grad begynde at fokusere på processer, adfærd og awareness. Der er større risici forbundet med disse forhold end fx. en manglende test af backup eller en fejlet change management kontrol. 
 • Vi skal derfor væk fra den revisionsprægede checkliste kontrol og i højere grad basere sikkerhedsrevisionen på en risikobetragtning med fokus på de elementer, der er relevante i forhold til informationssikkerhed.
 • Det samme kan siges om PCI DSS. Med den seneste version (3.0) er der kommet lidt mere fokus på interne sikkerhedsprocesser og medarbejderadfærd, men måske stadigvæk ikke nok. PCI-audits har en tendens til at fokusere meget på kontrollerne omkring systemudvikling, netværkssikkerhed, penetrationstest og logisk adskillelse af kortdata-miljøer fra andre netværk. Og har måske for lidt fokus på rettigheder, roller, medarbejderadfærd og awareness
------

*Advanced Persistent Threats: I høj grad koordinerede angreb på specifikke mål som brancher, enkeltvirksomheder, presse og kritisk infrastruktur. Er typisk enten politisk motiveret eller omhandler industrispionage. Der bliver ofte benyttet avancerede angrebstyper og det sker på flere simultane angrebsvektorer. Tidligere hændelser indikerer, at angrebene kan være statssponsorerede.


**ISAE 3402 type 2 erklæring (tidligere RS 3411) dækker over erklæringsopgaver, der forholder sig til udvalgte kontroller hos en serviceleverandør, der vedrører ydelser, som er relevante for en virksomheds interne kontroller for regnskabsaflæggelse. Oftest vil det være de ”generelle it-kontroller” baseret på best practices fra den amerikanske revisorforening AICPA. Men kontrollerne kan også være nogle specifikke kunden udvælger sammen med revisionen for at give det mest retvisende billede af it-kontrolmiljøet hos kunden. I det omfang en kunde ønsker det, kan Cobit eller ISO 27002 rammeværket også inddrages.


Om forfatteren: Gaffri Johnson er Senior Security Advisor hos Neupart A/S og udfører sikkerhedsrådgivning om bl.a. ISO 27001 og it-risikovurderinger. 

Sikker Nok?

Neuparts blog er gode råd og viden om effektiv it-sikkerhedsledelse, it-sikkerhedsstrategier, risikostyring, efterlevelse af standarder og andre krav, beredskabsplanlægning, ISO2700x, EU persondatakrav, PCI DSS etc.

Populære indlæg