Risikostyring

På kurset gennemgår vi hvordan du:

 

· opretter et aktivhierarki

· vurderer trusler

· opretter vurderingsprojekter

· vurderer sårbarhed og konsekvens

· laver rapporter

· behandler risici

· opsætter systemet så det passer til jer.

 

 

Awareness

På kurset ser vi på hvordan du kan gøre dine kollegaer og medarbejdere klogere på, hvordan de passer godt på jeres informationer, herunder:

 

· hvordan du tilpasser awareness-træning til de forskellige typer af medarbejdere i virksomheden

· kvittering for læsning af jeres sikkerhedsregler

· hvordan du kan tilpasse quizzer til jeres behov

· hvordan du måler på, om vidensniveauet bliver bedre

Kurset er en workshop, så vi bruger også tid på at lære af hinandens erfaringer med awareness-kampagner.

 

Årshjul og dokumentbibliotek

På dette kursus gennemgår vi, hvordan du sætter dit årshjul op, så det passer til din organisation. Vi ser på hvordan du:

 

· bruger årshjulet som din huskeliste

· sætter dine teams og brugere op

· tilretter opgaver i årshjulet

· rapporterer på fremdriften til din ledelse

· bruger de skabeloner, der ligger i dokumentbiblioteket til at udarbejde politikker, beredskabsplaner, privacy-notitser mm

· holder øje med om jeres dokumentation bliver vedligeholdt

· holder styr på jeres compliance-niveau

 

Leverandørstyring

På dette kursus ser vi på hvordan du:

 

-registrerer dine leverandører

-registrerer og får overblik over sikkerhedshændelser hos leverandøren

-benytter spørgsmålsskabelonerne til tilsyn/vurderinger

-fører tilsyn med databehandlere og vurderer leverandøreres sikkerhedsniveau

-sætter reminders op, så du og dine kollegaer bliver mindet om at holde listen over leverandører opdateretGDPR

På kurset ser vi specifikt på opgaver, der skal løses, for at efterleve GDPR. Eksempelvis hvordan du:

 

-sætter et årshjul op, så du og dine kollegaer bliver mindet om jeres GDPR-opgaver

-opretter jeres fortegnelse over behandlingsaktiviteter (Artikel 30-fortegnelse)

-tilretter biblioteket med relevant GDPR-dokumentation

-laver små awareness-kampagner der uddanner jeres kollegaer i, hvordan de passer på persondata

-fører tilsyn med databehandlere

 

Opsætning af neupartOne

Dette kursus er for dig der skal gøre neupartOne klar til brug. Vi ser på hvordan du:

 

-opretter brugere og teams

-sætter Azure/LDAPS-integration op

-vælger login-muligheder

-tilretter forsiden på neupartOne med logo og navn

-forbinder neupartOne med Secure ISMS

-får hjælp, hvis du skulle støde på problemer

 

Du får også en kort rundtur i neupartOnes årshjul, bibliotek, leverandørstyring mm, så det er helt klart, hvordan det benyttes og hænger sammen