Risikostyring

På kurset gennemgår vi hvordan du:

· Opretter et aktivhierarki

· Vurderer trusler

· Opretter

· vurderingsprojekter

· Vurderer sårbarhed og konsekvens

· Laver rapporter

· Behandler risici

· Opsætter systemet så det passer til jer.


Moduler der berøres på kurset: Risiko

 

Awareness

På kurset ser vi på hvordan du kan gøre dine kollegaer og medarbejdere klogere på, hvordan de passer godt på jeres informationer, herunder:

· Hvordan du tilpasser awareness-træning til de forskellige typer af medarbejdere i virksomheden

· Kvittering for læsning af jeres sikkerhedsregler

· Hvordan du kan tilpasse quizzer til jeres behov

· Hvordan du måler på, om vidensniveauet bliver bedre

Kurset er en workshop, så vi bruger også tid på at lære af hinandens erfaringer med awareness-kampagner.

 

Årshjul og dokumentbibliotek

På dette kursus gennemgår vi, hvordan du sætter dit årshjul op, så det passer til din organisation. Vi ser på hvordan du:

· Bruger årshjulet som din huskeliste

· Sætter dine teams og brugere op

· Tilretter opgaver i årshjulet

· Rapporterer på fremdriften til din ledelse

· Bruger de skabeloner, der ligger i dokumentbiblioteket til at udarbejde politikker, beredskabsplaner, privacy-notitser mm

· Holder øje med om jeres dokumentation bliver vedligeholdt

· Holder styr på jeres compliance-niveau

 

Leverandørstyring

neupartOne-modulet Leverandørstyring er planlagt til release juli 2021. På dette kursus ser vi på hvordan du registrerer dine leverandører, fører tilsyn med dem og sætter reminders op, så du og dine kollegaer bliver mindet om at opdatere dem - og meget mere.

 

En mere detaljeret kursusbeskrivelse vil blive tilgængelig tættere på kurset.