Policy, compliance og beredskab

På dette kursus lærer du hvordan du får styr på din sikkerhedsdokumentation såsom:

· politikker

· regler for informationssikkerhed

· regler for persondatabeskyttelse (GDPR)

· procedurer

· behandlingsaktiviteter og DPIA

· beredskabsplaner og -politikker

· beredskabsplan for databrud


Vi ser på, hvordan du redigerer, publicerer og adgangsstyrer din dokumentation, og hvordan det målrettes de grupper af medarbejdere, som skal læse dem. Vi tager udgangspunkt i de indbyggede skabeloner i Secure ISMS og GDPR, så du ikke skal starte fra bunden. Specielt for behandlingsaktiviteter ser vi også på, hvordan man udfører en DPIA og registrerer et databrud.

Moduler der berøres på kurset: Policy & Compliance, Beredskab og Databeskyttelse.

Risikostyring

På kurset gennemgår vi hvordan du:

· Opretter et aktivhierarki

· Vurderer trusler

· Opretter

· vurderingsprojekter

· Vurderer sårbarhed og konsekvens

· Laver rapporter

· Behandler risici

· Opsætter systemet så det passer til jer.


Moduler der berøres på kurset: Risiko

 

Awareness

På kurset ser vi på hvordan du kan gøre dine kollegaer og medarbejdere klogere på, hvordan de passer godt på jeres informationer, herunder:

· Hvordan du tilpasser awareness-træning til de forskellige typer af medarbejdere i virksomheden

· Kvittering for læsning af jeres sikkerhedsregler

· Hvordan du kan tilpasse quizzer til jeres behov

· Hvordan du måler på, om vidensniveauet bliver bedre

Kurset er en workshop, så vi bruger også tid på at lære af hinandens erfaringer med awareness-kampagner.

 

Årshjul

På dette kursus gennemgår vi, hvordan du sætter dit årshjul op, så det passer til din virksomhed. Vi ser på hvordan du:

· Bruger årshjulet som din huskeliste

· Sætter dine teams og brugere op

· Lægger opgaver i årshjulet

· Rapporterer på fremdriften til din ledelse

· m.m.