Bruk mindre tid på IT-sikkerhetsledelse og ha mer nøyaktig oversikt over sikkerheten med Secure ISMS.

Hvis du må følge standarder eller god praksis for informasjonssikkerhet, gir Secure ISMS deg bedre effektivitet og mulighet for enklere å vurdere hvor mye sikkerhet din bedrift trenger.

Du behøver ikke lenger kompliserte regneark for risikovurdering, og du kan droppe de tykke sikkerhetshåndbøkene. Secure ISMS gir deg en rekke snarveier til ISO 27001 og PCI compliance, du får fullstendig orden på regelmessige sikkerhetsoppgaver.

Secure ISMS støtter alle vanlige IT-sikkerhetsstandarder og leveres med innholdsmaler som sparer tid når du jobber med IT-sikkerhet.


Secure ISMS-pakken inneholder disse tre Secure ISMS-produktene:

IT-risikostyring

Sikkerhetshåndbok og etterlevelse av krav

Beredskapsplanlegging

Risk.png

Secure ISMS Risk

Compliance3.png

Secure ISMS Compliance

BCP_orange.png

Secure ISMS BCP 

 

Secure ISMS fås som en tjeneste og som programvare til installasjonen du har.

Viktige funksjoner

 • ISO 27001 Information Security Management System (ISMS)
 • IT-sikkerhetshåndbok - "policy management"
 • Risikovurdering og risikohåndtering i henhold til ISO 27005
 • Beredskapsplanlegging
 • Enkelt å etterleve sikkerhetskrav og anerkjente standarder, f.eks. ISO 27001 og ISO 27002,
  PCI DSS og EUs personvernforordning
 • Orden på sikkerhetsoppgavene 
 • Tidsbesparende maler
 • Analyser av skyleverandør
 • Smartupgrade gir enkel tilgang til nye funksjoner innhold
 • MS Active Directory-støtte med brukere og grupper