Få orden på bedriftens etterlevelse av EUs personvernforordning. Gjør prosesser, kommunikasjon og vedlikehold av compliance-programmet ditt enklere for alle som skal utarbeide, godkjenne eller kun kjenne til innholdet i compliance-programmet.

EUs personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018. Det gir ikke mye tid til forberedelser når man ser hva forordningen inneholder.

Men hvordan kommer du enkelt i gang? Det kan være vanskelig å få oversikt over hvor man bør starte og hvor man vil ende. Samtidig finnes det en rekke krav til prosesser og dokumentasjon for etterlevelse, som kan være vanskelige å komme i gang med uten et verktøy. Derfor lanserer vi i K1 2017 et nytt verktøy, Secure GDPR.

Secure GDPR gjør det enklere for bedrifter å etablere de riktige prosessene, samt få overblikk over hvilke dokumenter som er tilgjengelige og er lest av riktige medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere. Compliance-krav etterleves mer effektivt når det er orden på dokumentene. Secure GDPR er enkelt å komme i gang med og gir deg nødvendig oversikt for å kunne kommer trygt i mål med etterlevelsen.

Viktige hovedfunksjoner

Secure GDPR inneholder noen av de samme funksjonene som Secure ISMS, men vi har tilføyd en rekke nye funksjoner som gjør det enklere å overholde den nye EU personvernforordningen, blant annet:

  • Store mengder innhold og maler, slik at du ikke starter med blanke ark
  • Registrering av behandlingsaktiviteter, som gir bedre oversikt over persondataene i bedriften
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • Håndtering av databrud melding (Data Breach Notifications)
  • DPO Dashboard, som gir oversikt over viktige områder av bedriftens etterlevelse
  • Gap-analyser, så du kan holde orden på status og etterlevelse
  • Awareness-quizzer og film om persondatabeskyttelse for opplæring av medarbeidere

Secure GDPR og Secure ISMS

Hvis du er i tvil om hvilken pakke som passer best til dine behov, eller hvis du allerede har Secure ISMS og ønsker å vite om den nye Secure GDPR er relevant for deg, må du gjerne kontakte oss for å få vite mer. Til høyre på denne siden finner du snarveier for å kontakte oss på e-post og telefon.

Mer om databeskyttelse 

GDPR Veiledning: Implementering av Personvernforordningen