Effektiv ISO 27001 implementering

Secure_isms_illustration.png

Komplett standardløsning gir effektiv informationssikkerhet.

Hvis dere skal følge standarder eller god skikk for informationssikkerhet, så gir KMD Secure ISMS dere forbedret effektivitet og mulighet for lettere å vurdere hvor mye sikkerhet deres forretning trenger.

Secure ISMS understøtter alle nåværende it-sikkerhedsstandarder og leveres med innholdsmaler. Les mer

 

Specialist innen informasjonssikkerhet


Neupart hjelper selskaper med IT-risikostyring samt å leve opp til sikkerhetskrav. Neupart er annerledes enn de tradisjonelle konsulentfirmaene fordi vårt egenutviklede Information Security Management System, KMD Secure ISMS, sparer selskapenes tid og krever færre konsulenttimer. Neupart er spesialisert innen ISO 27001/2, personvernforordningen, PCI, Cobit og skysikkerhet.

Mer enn 200 private og offentlige selskaper er Neupart kunder, herunder statlige institusjoner, energi og forsyning, bank og forsikring, IT tjenesteleverandører og lotterier.

Kontakt:

Øystein Paulsen
Tlf.: 9933 9338
Mail: op@neupart.com