[fa icon="quote-left"]

Kurserne har givet mig et godt indblik i og ikke mindst overblik over de processer og discipliner som kan benyttes i forbindelse med informationssikkerhedsarbejdet hjemme i virksomheden.

Det har givet mig sikkerhed i forståelsen og tilgangen til implementeringen af informationssikkerhed.

 Jens Erik Møller, Informationssikkerhedsansvarlig
Fertin Pharma A/S

[fa icon="book"]

Kursus 1: Ledelsessystemer for informationssikkerhed

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 9 - 16.30
Kurset giver deltagerne en metode til at etablere et sikkerhedssystem, som indeholder: Planlægning, Implementering, Evaluering og Forbedring. Vi gennemgår kravene til sikkerhedssystemet og giver en praktisk tilgang til at komme i gang med arbejdet. 
[fa icon="book"]

Kursus 2: Styring af informationssikkerheden

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 9 - 16.30
Kurset giver deltagerne en metode til at arbejde struktureret med informationssikkerhedspolitikker, -organisation, - kontroller og retningslinjer. Vi gennemgår terminologi og krav samt viser en praktisk tilgang til at arbejde med sikkerheden.
[fa icon="book"]

Kursus 3: Risikostyring

Torsdag den 9. november 2017 kl. 9 - 16.30
Kurset giver deltagerne metoder til en praktisk og effektiv it-risikostyring. Vi gennemgår hele risikostyringsprocessen, og viser hvordan man kan skrue et risikovurderingsprojekt sammen.
[fa icon="book"]

Kursus 4: Beredskabsstyring

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 9 - 16.30
Kurset giver deltagerne redskaberne til en pragmatisk og operationel beredskabsstyring. Vi gennemgår et typisk beredskabsprojekt, og giver deltagerne byggestenene til selv at kunne gennemføre et beredskabsprojekt.

 

Dette tager du med dig efter endt kursus:

  • Struktureret tilgang til ISO-standarderne og forståelse for deres opbygning og krav
  • Forståelse for, hvordan du etablerer et ledelsessystem for informationssikkerhed
  • Metoder til at arbejde struktureret med politikker for informationssikkerhed og til at opnå compliance med sikkerhedskrav; vi behandler bl.a. it-sikkerhed i relation til persondataforordningen
  • Metode til hvordan du udfører effektiv it-risikostyring
  • Redskaber til en pragmatisk og operationel beredskabsstyring
  • Tips og tricks omkring implementering af processer og procedurer herunder gennemgang af typiske organisatoriske udfordringer og faldgruber
  • Vidensdeling med de andre deltagere
  • Hands-on erfaring i form af gruppeøvelser og simuleringer for at opnå bedst mulig forankring af viden

 

 Læs meget mere om indholdet på kurset - Hent vores kursusfolder her