Vejledning i risikostyring med ISO 27005

RiskMgmtGuideDK280x405a.png

Et af de styrende elementer i ISO 27001 er kravet om, at informationssikkerheden
baseres på de reelle risici, organisationer er udsat for. Samlet set kaldes denne aktivitet
for risikostyring. 

Dette dokument beskriver den metodik,
Neupart anbefaler organisationer at anvende
til risikostyring. Den er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for Risk Management ISO 27005.

Hent vejledningen for at

  • Blive klogere på risikostyring
  • Lære at lave risikovurdering
  • Få styr på jeres risikohåndtering