Oparbejd og vedligehold et passende awareness-niveau i din organisation. Secure ISMS Quiz-modulet dokumenterer og forbedrer niveauet af sikkerhedsviden i din organisation. Du behøver ikke længere bruge tid på at udarbejde quizzer til at teste viden om politikker eller på at rapportere.

Best practice og efterlevelse af ISO 27001 og PCI DSS kræver, at din virksomhed benytter regelmæssig træning i sikkerhedsviden, og at dine medarbejdere læser de relevante politikker og regler. Selvom de fleste virksomheder har implementeret mange gode sikkerhedsteknologier, viser årvågne medarbejdere sig ofte at være en meget effektiv beskyttelse mod nutidens avancerede trusler mod informationssikkerheden.

Med Secure ISMS Quiz får du en kvittering, hver gang en medarbejder har læst det awareness-materiale du har kommunikeret ud. Du sparer tid da Secure ISMS automatisk indsamler data om hver enkelt medarbejders præstation i awareness-quizzerne. Ved hjælp af quizzer får du en bedre forståelse af din organisations overordnede awareness-niveau.

Hovedfunktioner

 • Pulje af emneopdelte sikkerhedsspørgsmål og svar
 • Slutbruger awarenes-certifikater genereret på baggrund af quiz-resultater
 • E-mail-påmindelser om ulæst politik og manglende besvarelse af awareness-quiz
 • Rapporteringsfunktion og eksport af resultat til excel
 • Vilkårlig spørgsmålsudvælgelse fra puljen
 • Tilrettelæg flowet af dine awareness-programmer
 • Inkludér dine eksisterende awarenes-træningsvideoer (.mov eller .mp4)
 • Inkludér automatisk udvalgte elementer fra dine politikker (med Secure Policy-modulet)
 • Inkludér automatisk udvalgte elementer fra dine beredskabsplaner (med Secure BPC-modulet)
 • Jeg-har-læst-kvitteringer (med  Secure Policy-modulet)
 • Brugere og grupper kan styres fra MS Active Directory
 • En del af Secure ISMS-pakken